image

 

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

Wrocław, 21 kwietnia 2017 roku

 

P O D   P A T R ONA T E M  H O N O RO W Y M

 

REKTORA

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

REKTORA

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

REKTORA

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

image

Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco powitać i podziękować za obecność podczas II Kongresu Towarzystwa, odbywającego się we Wrocławiu w dniu 21.04.2017.

Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki i krioterapii, które zgodziły się podzielić z uczestnikami naszego spotkania swoją wiedzą

i doświadczeniem.

Program Kongresu obejmuje tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć bioinżynierii i fizyki.

Jestem przekonana, że wysoki poziom prezentacji oraz Państwa aktywny udział w dyskusji sprawią, że pobyt we Wrocławiu będzie owocny zarówno z naukowego,

jak i praktycznego punktu widzenia.

 

Dr hab. n. med. Agata Stanek

 

image

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii

MIEJSCE KONFERENCJI:

Wrocław, Klub Creator – „Strefa Spotkań", ul. Szybowcowa 23

 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Polskie Towarzystwo Krioterapii 41-902 Bytom ul. Batorego 15

Tel./faks: 32 7861630, e-mail: astanek@tlen.pl

 

ORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo Krioterapii CREATOR Sp. z o.o. – Główny Sponsor

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-

Dentystycznym, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

 

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej

 

Sekcja Krioterapii Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Medycznej

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

Instytut Fizjoterapii

 

PATRONAT HONOROWY REKTORA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

PROF. DR HAB. PRZEMYSŁAWA JAŁOWIECKIEGO

 

PATRONAT HONOROWY REKTORA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

DR HAB. ANDRZEJ ROKITY, PROF. AWF

 

PATRONAT HONOROWY REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

PROF. DR HAB. ANDRZEJA KOWALCZYKA

 

KOMITET HONOROWY II KONGRESU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII:

 

PROF. DR HAB. JAN DUŁAWA

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU W KATOWICACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

PROF. DR HAB. MACIEJ MISIOŁEK

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

PROF. DR HAB. JAN SZCZEGIELNIAK

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII

 

PATRONAT NAUKOWY

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

image

 

 

image


 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCA:

 

Dr hab. Agata Stanek (Bytom)

 

WICEPRZEWODNICZĄCA:

 

Prof. Anna Skrzek (Wrocław)

 

SEKRETARZ:

 

Mgr Grzegorz Onik (Katowice)

 

CZŁONKOWIE:

 

Prof. Grzegorz Cieślar (Bytom) Prof. Zofia Drzazga (Katowice) Prof. Halina Podbielska (Wrocław) Prof. Aleksander Sieroń (Bytom)

Prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński (Zgorzelec) Dr hab. Armand Cholewka (Katowice)

Dr hab. Karolina Sieroń (Katowice) Dr Joanna Bauer-Matuła (Wrocław) Dr Jan Budziosz (Katowice)

Dr Agnieszka Dębiec-Bąk (Wrocław) Mgr Katarzyna Knapik (Katowice) Mgr Jolanta Malinowska (Wrocław)

PRZEWODNICZĄCY:

 

Prof. Aleksander Sieroń (Bytom)

 

CZŁONKOWIE:

 

Prof. Maciej Chorowski (Wrocław) Prof. Grzegorz Cieślar (Bytom) Prof. Zofia Drzazga (Katowice)

Prof. nadzw. Anna Lubkowska (Szczecin) Prof. Halina Podbielska (Wrocław)

Prof. Joanna Rymaszewska (Wrocław) Prof. Anna Skrzek (Wrocław)

Prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński (Zgorzelec) Dr hab. Armand Cholewka (Katowice) Dr hab. Czesław Giemza (Wroclaw)

Dr hab. Małgorzata Mraz (Wrocław) Dr hab. Ilona Pokora (Katowice)

Dr hab. Ewa Sadowska-Krępa (Katowice) Dr hab. Karolina Sieroń (Katowice)

Dr hab. Agata Stanek (Bytom) Dr Joanna Bauer-Matuła (Wrocław)

Dr Łukasz Kikowski (Łódź)

Dr Agnieszka Piotrowska (Wrocław) Mgr Tomasz Kabała (Wrocław) Mgr Grzegorz Onik (Katowice)

 

image

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu

 

PROGRAM II KONGRESU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

 

9.00-9.30 OTWARCIE KONGRESU

SESJA I: 9.30-11.00

 

Moderatorzy: Aleksander Sieroń, Anna Skrzek, Agata Stanek

 

 

9.30-9.40

 

Aleksander Sieroń

 

Jak przebić się z polską krioterapią w świecie?

 

9.40-9.50

 

Agata Stanek

 

Czy kriostymulacja ogólnoustrojowa może być przydatna w odnowie biologicznej i spa?

 

9.50-10.00

 

Anna Skrzek

 

Krioterapia w kosmetologii – co nowego w badaniach naukowych?

 

10.00-10.10

 

Barbara Szpotowicz-Czoch

Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na poziom wybranych wskaźników biochemicznych krwi, odpowiedź immunologiczną oraz na poziom białka szoku termicznego u zdrowych mężczyzn

 

10.10-10.20

 

Rymaszewska Joanna

 

Krioterapia ogólnoustrojowa a funkcje poznawcze u osób z zaburzeniami pamięci – wyniki wstępne

 

10.20-10.30

 

Giedre Taletavičienė

Changes of electrocardiographic parameters and their dynamic concatenations during whole-body cryotherapy procedure

 

10.30-10.40

 

Aleksandra Radecka

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na stan funkcjonalny chorych na SM (Multiple Sclerosis) oceniany z zastosowaniem testu Timed 25-Foot Walk i Hand-grip

 

10.40-11.00

 

Dyskusja

 

11.00-11.15

 

PRZERWA KAWOWA

 

image

SESJA II: 11.15-12.30

Moderatorzy: Anna Lubkowska, Ewa Sadowska-Krępa, Ilona Pokora, Czesław Giemza

 

 

11.15-11.25

 

Czesław Giemza

Wpływ częstotliwości stosowania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na usprawnianie osób starszych

z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

 

11.25-11.35

 

Agnieszka Migasiewcz

 

Wpływ niskich temperatur na skórę ludzką i zastosowania w medycynie „anty-aging”

 

11.35-11.45

 

Ewa Sadowska-Krępa

Ocena oddziaływania pojedynczego zabiegu i serii zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na status antyoksydacyjny krwi u sportowców

 

11.45-11.55

 

Ilona Pokora

Oddziaływanie zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej na stan uwodnienia i wybrane reakcje fizjologiczne podczas i po zakończeniu wysiłku fizycznego u sportowców

 

11.55-12.05

 

Klaudia Duch

 

Kalorymetryczne badanie wpływu zabiegów krioterapii na proces denaturacji surowicy krwi sportowców.

 

12.05-12.15

 

Izabela Schisler

 

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na widma fluorescencyjne surowicy krwi sportowców

 

12.15-12.30

 

Dyskusja

 

12.30-12.45

 

PRZERWA KAWOWA

 

SESJA III: 12.45-14.05

Moderatorzy: Grzegorz Cieślar, Zofia Drzazga, Halina Podbielska, Armand Cholewka

 

 

12.45-12.55

 

Czesław Giemza

 

Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na czas reakcji i czucie proprioceptywne

 

12.55-13.05

 

Armand Cholewka

 

Znaczenie schłodzenia ciała w termowizji

 

13.05-13.15

 

Agnieszka Dębiec-Bąk

Ocena sprawności procesów termoregulacyjnych po krioterapii ogólnoustrojowej u piłkarek i piłkarzy nożnych, w badaniach termowizyjnych

 

 

13.15-13.25

 

Agnieszka Piotrowska

 

Bezpieczeństwo użytkowania kriokomór ogólnoustrojowych

 

13.25-13.35

 

Magdalena Wójcik

Porównanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej

i miejscowej na mapy termiczne powierzchni ciała w schorzeniach kręgosłupa, przy wykorzystaniu obrazowania termicznego

 

13.35-13.55

WYSTĄPIENIE GŁÓWNEGO SPONSORA – CREATOR SP. z O.O.

 

13.55.14.05

 

Dyskusja

 

14.05-14.15

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE II KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

 

14.15.-15.00

 

LUNCH

 

image